Zapora ceste “Dob – Boga vas”

ZARADI REKONSTRUKCIJE POPOLNA ZAPORA CESTE DOB – BOGA VAS

Občina Ivančna Gorica in KS Dob obveščata, da bo od ponedeljka, 11. 7. 2022, do nedelje, 30. 10. 2022, potekala rekonstrukcija ceste Dob – Boga vas.

Za čas gradnje bo veljala popolna zapora ceste v dveh fazah, obvoz pa bo urejen po lokalnih in regionalnih cestah.

V prvi fazi gradnje (11. 7. 2022 do 15. 8. 2022) bo vzpostavljena 24 urna dnevna popolna zapora, obvoz pa bo potekal po lokalni cesti do vasi Rdeči Kal, nato po lokalni cesti skozi vasi Podboršt in Sela pri Dobu, kjer se nato priključi nazaj na lokalno cesto proti Bogi vasi.

Zapora za 2. fazo pa bo vzpostavljena med 15. 8. 2022 in 30. 10. 2022, in sicer 24 ur dnevno na lokalni cesti Dob pri Šentvidu – Boga vas (od odcepa za Sela pri Dobu – do križišča z regionalno cesto Grm – Bič; v Bogi vasi). Obvoz bo urejen preko regionalne ceste R2, odsek Grm – Bič, Grm, Ivančna Gorica – Grm, do Šentvida in Sv. Rok – Dob pri Šentvidu, ter po javnih poteh Dob pri Šentvidu – Breg pri Dobu in Boga vas – Breg pri Dobu. Sheme obvoza so razvidne iz prilog.

Udeležence v prometu in krajane prosimo za strpnost in razumevanje.