Vabilo

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO Dob vabi

na 4. redni občni zbor društva,
ki bo v soboto, 21. januarja 2017 ob 18.00 uri
v prostorih gasilnega doma Dob.
DNEVNI RED 4. rednega letnega občnega zbora

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila
4. Razprava po poročilih in beseda gostov
5. Potrditev poročil
6. Volitve članov KŠD DOB
7. Sprejem plana za leto 2017
8. Sprejem novih članov
9. Sprejem članarine za leto 2017
10. Ostalo

Glede na to, da je letos volilno leto vas še posebej vabimo, da se zbora
udeležite !

Predsednik KŠD DOB:
Rok Glavič

Komentarji