ŽLED 2014

V zimskih mesecih je tako kot ostale občine tudi našo občino Ivančna Gorica prizadel žledolom in povzročil nemalo škode. Brez pomoči gasilcev bi bilo nemogoče odstraniti vse posledice in odpraviti storjeno škodo.

V zahvalo gasilcem in ostalim prostovoljcem za njihovo nesebično pomoč, je v Ivančni Gorici 26. Maja 2013 potekala prireditev, ki smo se je udeležili tudi člani moškega pevskega zbora Dob. Zapeli smo himno in še nekaj ostalih pesmi in se tako tudi mi zahvalili za vso pomoč, ki so nam jo nudili. Po prireditvi je sledila še pogostitev kjer smo vsi skupaj še malo poklepetali in tako zaključili prireditev.

Prireditev je res že za nami, a zahvala za nesebično pomoč vsem, tako gasilcem kot prostovoljcem še vedno ostaja.

Komentarji